over de stichting
doelstelling

Het fonds ondersteunt onder criteria initiatieven op Schouwen-Duiveland van stichtingen en verenigingen op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, natuur en milieu en educatie.stichting Nutsfonds Zierikzee | Postbus 33 | 4300 AA Zierikzee | Telefoon 0111 481 939 | info@nutsfondszierikzee.nl